สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

กลุ่มสาระการเรียนรู้ :

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายธวัชชัย  ไชยะโม
2. เด็กชายบดินทร์  กิจไธสง
3. เด็กชายศิสะกะ  แก้วกาเหรียญ
 
1. นายบุญส่ง  ดีมาก